Hur blir jag medlem?

Föreningen Danderyds Konsthall välkomnar alla konstnärer som bor och/eller har ateljé i Danderyds kommun. Även konstintresserade som är bosatta i kommunen och som aktivt vill bidra till ett rikt konstliv är välkomna som medlemmar. Stor öppenhet råder beträffande konstnärlig inriktning – måleri, grafik, teckning, smideskonst, skulptur, fotografi, installation, video, textil och konsthantverk liksom poesi, musik, dans och litteratur finns representerat.

Målet är att utveckla och göra konstlivet i Danderyd känt. Tillsammans ska vi synliggöra den kraft och vitalitet som kännetecknar Danderyds konstnärer i dag. Genom  ditt medlemsskap blir du bärare av de rika kulturtraditioner som finns i kommunen.

Medlemsavgiften är 350 kr för fullvärdiga medlemmar som har företräde till utställningar, kurser och andra aktiviteter, 100 kr för stödjande medlemmar som bara vill ha information och stödja vår verksamhet, samt 50 kr för ungdomar under 25 år som också har företräde till utställningar, kurser och andra aktiviteter.

Organisationen är uppbyggd av arbetsgrupper. Webbplatsen är den gemensamma informationskällan och presentationsplatsen.

Vill du bli medlem?
Ansök om medlemskap  genom att skicka ett mail till: info/a/danderydskonsthall.se

Danderyd 2016

Annonser