Hortensia Duque

Om Hortensia Duque

Hortensia är född på Kanarieöarna, uppvuxen i   Katalonien och är utbildad på konstakademien Bellas Artes de San Jorge i Barcelona. Hon flyttar till Sverige 1980.

Hortensia Duque arbetar i en taschistisk tradition dvs ett måleri med kraftiga expressionistiska drag där materialet får en framträdande plats och där konstnärens närvaro accentueras genom synliga penseldrag.
Ofta är även bildytan dramatiskt komponerad och ger sken av en tummelplats. En annan beteckning på detta måleri är ”Action Painting” dvs det färdiga konstverket är resultatet av en ”handling” med konstnärens ”handskrift” klart synlig.

Måleriet kännetecknas av kalligrafiska element och i många fall tar materialet över. Konstnären blir i detta fall enbart en förmedlare av ett bildbudskap som kommer utifrån.
Hortensia Duque, vars konst ligger så nära denna taschistiska konstinriktning, arbetar emellertid inte helt ”spontanistiskt”. Det finns i allt hon gör en medveten plan, en strävan till konstruktion, en genomförd avsikt. Det är till stora delar ett intellektuellt måleri kompletterat med spanskt temperament och känslighet.

Bo-Göran Hammargren

hortensia

Hortensias målarskola 2011 foto: Staffan Johansson

 

 

 

Annonser