Tips

Här samlar vi tips som kan vara värdefulla för medlemmarna samt listar kontakter och leverantörer.

Försäkring av konst på utställningar

Försäkringsbolag
KRO, Konstnärernas Riksorganisation har tillsammans med försäkringsbolaget Gefvert ( tel. 440 54 40), tagit fram förmånliga försäkringar för konstnärer och deras alster vid utställningar.
Under 500 kr, som anses förmånligt, kan dock ingen försäkring erhållas hos Gefvert. Varje konstverk som skall försäkras måste ges ett värde. Detta kan ibland vara svårt att fastställa. Gefvert kan inte hjälpa till med detta.

Försäkring
Försäkring från Gefvert, kan tecknas så sent som dagen före vernissagen och betalas senare inom 14 dagar på inbetalningskort. 500 kr är lägsta möjliga belopp och gäller för ett försäkringsvärde upp till 54 000 kr. Fakturan är bevis på försäkringen. Självrisken är, oavsett beloppens storlek, alltid 2000 kronor, enligt uppgift. Var och en försäkringstagare bör informera sig om hur länge försäkringen varar i tid och om detta överensstämmer med utställningstidens längd.

Försäkringsvärde
Den som säljer konst kan fastställa en smärtgräns, under vilket pris man inte vill bli av med ett arbete. Man fastställer själv ett pris på hur mycket man  värdesätter ett specifik tavla eller konstföremål.
Andra faktorer som kan påverka prisbilden för ett konstnärligt arbete är: tidsåtgången, Vem, en berömd person t ex,eller vad som är avbildat,
Man kan lyssna på vad köparen föreslår. I många fall avgörs priset av vem som säljer, känd eller okänd konstnär eller d:o konsthandlare.

Värdering
I fall av dyrbarare konst hänvisar KRO till Bukowski Auktioner AB, Arsenalsgatan 4, tfn 08-614 08 00, som har avgiftsfria värderingar. Om man önskar hjälp med att erhålla ett uppskattat marknadsvärde, kan man höra av sig med beskrivning och bild till e-postadressen: vardering@bukowskismarket.com,  denna möjlighet är dock begränsad till mer kända konstnärer eller föremål som tidigare försålts hos Bukowski. En möjlig väg är att på nätet eller i katalog studera och jämföra utropspriser på inlämnad och avbildad konst inför en auktion, Inget tillfrågat galleri eller  kontaktad konsthandlare kunde stå till tjänst vid en förfrågan om lämplig prissättning på konst.

Försäkringsinbetalning
När man har sina konstföremål värdesatta, kan försäkringen genomföras med ett telefonsamtal till försäkringsbolaget som skickar mot räkning en försäkringsinbetalning av 500 kr som gäller för ett försäkringsbelopp upp till ett totalt värde av 54 000 kr, där självrisken alltid är 2000 kr. Kolla att försäkringstidens längd passar.

BUS
Vissa frågor i samband med utställningar och konstförsäljningar kan besvaras av BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, tel 08-545 533 80 eller e-post: bus@bus.se.  Hemsida:  www.bus.se.

BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, är en organisation för bildkonstnärer oavsett uttryckssätt, målare, skulptörer, grafiker, illustratörer, performers, videokonstnärer, konsthantverkare, designers etc. Genom BUS får bildupphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor. Vi underlättar användning och säkerställer att relevanta tillstånd ges. Ditt medlemskap är kostnadsfritt.

***********************************************************************

Leverantörer – kontakter

Annonser