Våra utställningslokaler

 

Målet för föreningen Danderyds Konsthall är att på sikt få till stånd en fysisk konsthall i Danderyd. Det finns en stor önskan om en sådan eller ett kulturhus eftersom det finns så rikt kulturliv och många aktiva konstnärer i kommunen.

I avvaktan på Konsthallen har flera värdefulla samarbeten kommit till stånd som ger medlemmarna i Danderyds Konsthall möjlighet att visa upp sina alster.
* Ösby Konsthall, gröns huset, Ösbysjön (f.o.m. dec 2017)
* Café Primeur, Djursholms torg.
* Danderyds biblioteken, Djursholm, Mörby, Stocksund och Enebyberg.
* Danderydsgården (Danderyd kommuns kulturhus vid Kvarnparksbadet)
* Mörbybadet upplåter en utställningsyta
* Samarbete med Svenska Kyrkan i Danderyd.

Utöver utställningar utgör Danderyds Konsthall en plattform för konstprojekt, föredrag, kursverksamhet och samverkan med konsthallar och konstnärer i övriga Sverige och internationellt.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Mörbybadets utställningsvägg, här med konst av Nelly Strömberg.

Mörbybadets utställningsvägg, här med konst av Nelly Strömberg.

Ställ ut i Mörbybadets foajé  Mörbybadet erbjuder en mindre utställningsvägg i badets foajé. Den har två eklister, 2,35 m långa, som det går att ställa tavlor på. Den översta eklisten har en bredd på 15 cm för att även kunna ställa ut mindre skulpturer. Det finns inga begränsningar på vad man kan ställa ut, bara möjligheter!

Är du intresserad? Hör av dig till Viveca Ohlén, viveca/a/viode.se.

Annonser